அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா ரூபாவின் பெறுமதியில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றம்!

ஸ்ரீலங்கா மத்திய வங்கி

அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா ரூபாவின் பெறுமதி உயர்வடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீலங்கா மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது.

நேற்று, அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 184.89 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 189.99 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

கொவிட் -19 வைரஸின் உலகளாவிய தொற்று நோயானகொவிட் -19 காரணமாக, அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக ஸ்ரீலங்கா ரூபாவின் பெறுமதி கடந்த ஏப்ரல் 8ம் திகதி 200 ரூபாவை தாண்டியது.

ஸ்ரீலங்காவில் மார்ச் 20ம் திகதி முதல் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 190 ரூபாவை தாண்டியுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் மே 6 வரை, ஸ்ரீலங்கா ரூபாய் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக 3.9 வீதம் குறைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.