இலங்கையில் கொரோனா தொற்றுடைய பெண் பிரசவித்த குழந்தையின் பரிசோதனை முடிவு வெளியானது..!

கொரோனா தொற்றிய பெண்ணின் குழந்தையின் பரிசோதனை முடிவு..

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளரான கர்ப்பணி பெண்ணொருவர் பெற்றெடுத்த குழந்தைக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றவில்லை என்பது பரிசோதனைகளின் முடிவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளான நிலையில், கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், கொழும்பு கிழக்கு வைத்தியசாலையில் நேற்றைய தினம் குழந்தை ஒன்றை பிரசவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் தாய்க்கு கொரோனா உள்ள நிலையில் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருந்த போதிலும் குழந்தையின் மாதிரிகள் கொரோனா பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன.

இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளின் முடிவுகளில் குழந்தைக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றவில்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுளளது.