ச.வ.க்.கி.ட.ங்.கி.ல் இ.ருந்த உ.ட.லி.ன் மூ.க்.கை க.டி.த்.து கு.த.றி.ய நா.ய்.க.ள்.. அ.ர.ங்.கே.றி.ய கொ.டூ.ர.ம்!!

தமிழகம்

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் ச.வ.க்.கி.ட.ங்.கி.ல் வை.க்.க.ப்ப.ட்.ட ந.ப.ரி.ன் மூ.க்.கு நா.ய்.க.ளா.ல் க.டி.க்.க.ப்.ப.ட்.டு.ள்.ள.தா.க உறவினர்கள் அ.தி.ர்.ச்.சி தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எடலப்பபாளையம் பகுதியைச் சார்ந்த 33 வயது நோயாளி, நெ.ஞ்.சு.வ.லி கா.ர.ண.மா.க திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி செய்யப்பட்டார். இதன் பின்னர் அவர் சிகிச்சை ப.ல.னி.ன்.றி உ.யி.ரி.ழ.ந்துள்ளார்.

இதனையடுத்து அவரது உடல் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனையில் பி.ரே.த பரிசோதனைக்காக வைக்கப்படவே, பி.ரே.த பரிசோதனை நிறைவு பெற்று உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், உ.ட.லி.ல் மூ.க்.கு ப.கு.தி இ.ல்.லா.த.து இ.ரு.ப்.ப.தை க.ண்.டு உறவினர்கள் பெ.ரு.ம் அ.தி.ர்.ச்.சி.க்.கு.ள்.ளா.கி உள்ளாகியுள்ளனர்.

மேலும், இதுதொடர்பாக ஊழியர்களிடம் விசாரிக்கையில், மூ.க்.கை நா.ய் க.டி.த்.து வி.ட்.ட.தா.க அ.ல.ட்.சி.ய.மா.க பதில் தெரிவித்துள்ளனர். ஆ.த்.தி.ர.த்.து.க்.கு உள்ளாகிய உறவினர்கள், இது குறித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.