முதலாவது கொவிட் தடுப்பூசி எதிர்வரும் புதன்கிழமை முதல்! ஜனாதிபதி வெளியிட்ட தகவல்!

கொவிட் தடுப்பூசி

 

இலங்கையில் முதலாவது கொவிட் தடுப்பூசி ஜனவரி மாதம் 27 ஆம் திகதி இந்தியாவில் இருந்து கிடைக்கப்பெறவுள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

கிராமத்துடான சுமுகமான கலந்துரையாடல் என்ற வேலைத்திட்டத்தின் ஏழாவது கட்டம் இன்று வலலாவிட்ட மண்டாகல கிராமத்தில் இடம்பெற்ற போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒக்ஸ்பர்ட் எஸ்ட்ரா செனக்கா என்ற தடுப்பூசியே இவ்வாறு கிடைக்கப்பெறவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலாவதாக 600,000 தடுப்பூசிகள் கிடைக்கப்பெறவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சுகாதார துறையினர், இராணுவத்தினர், பொலிஸார் உள்ளிட்ட கொரோனா தடுப்பு செயற்பாட்டில் முன்னின்று செயற்படுவோருக்கு முதற்கட்டமாக தடுப்பூசியை ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.