க.ண.வ.னை.க் கொ.ன்.று கி.ண.ற்.றி.ல் வீ.சி.ய ம.னை.வி….. ந.ட.ந்.த கொ.டூ.ர.ம்….

இந்தியா…

இந்தியாவில் உள்ள திண்டுக்கல் பகுதியில் ச.ட.ல.த்.தை சா.க்.கு மூ.ட்.டை.யில் க.ட்.டி இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்று பா.ழ.டை.ந்.த கி.ண.ற்.றி.ல் வீ.சி.யு.ள்.ள ச.ம்பவம் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

க.ள்.ள.க்.கா.த.ல.னு.ட.ன் சே.ர்ந்து ம.னை.வியே த.ன் க.ண.வ.ரைக் கொ.லை செ.ய்.து ச.ட.ல.த்.தை.ச் சா.க்.கு மூ.ட்.டை.யி.ல் க.ட்.டி கி.ண.ற்.றி.ல் வீ.சி.ய சம்பவத்தில் க.ள்.ள.க்.கா.த.ல.னு.ட.ன் ம.னைவியும் சி.க்கி கைது செய்யப்பட்டார்கள்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் காய்கறி வியாபாரி தண்டபாணி. இவரது மனைவிதான் தேவி (35). இவர் தன் க.ணவரைக் கா.ணவில்லை என்று போலீஸில் புகார் அளித்தார். போலீஸார் விசாரித்து வந்தாலும் புகார் கொடுத்த தே.வி மீ.தும் ச.ந்தேகம் எ.ழுந்துள்ளது.

மேலும் அவரும் முன்னுக்குப் பின் மு.ர.ணா.க போ.லீசாரிடம் பேசியுள்ளார்.இதனால் தேவி மீது போலீசாருக்கு ச.ந்.தே.க.ம் ஏற்பட்டு இவரைக் கண்காணித்தனர். அப்போதுதான் தேவிக்கு தாராபுரத்தைச் சேர்ந்த ஒ.ருவருடன் தொ.ட.ர்.பு இருந்தது தெ.ரியவந்துள்ளது. பனியன் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் இவர் பெயர் அபிஷேக் (20). இவரையும் போலீசார் விசாரித்துள்ளனர்.

பொலிசாரின் க.டும் வி.சா.ர.ணை.யி.ல் இருவரும் தங்கள் க.ள்.ள.க்.கா.த.லு.க்.கு இ.டை.யூ.றா.க இ.ருந்த த.ண்டபாணியை கொ.லை செ.ய்.து ச.ட.ல.த்.தை சா.க்.கு மூ.ட்.டை.யி.ல் க.ட்.டி கி.ண.ற்.றி.ல் வீ.சி.ய.து தெ.ரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து தாராபுரம் தீயணைப்புப் படையினர் ச.ட.ல.த்.தை.க் கை.ப்பற்றி பழநி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தேவி, அபிஷேக் இருவரையும் கைது செய்து போலீசார் விசாரித்ததில், கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தண்டபாணி, தேவி திருமணம் நடந்துள்ளது. அங்கு வி.யாபாரம் செய்த போதுதான் அபிஷேக்குடன் தே.விக்குப் ப.ழ.க்.க.ம் ஏ.ற்பட்டுள்ளது.

இது கணவனுக்கு அரசல்புரசலாகத் தெரியவந்தது எப்படியோ தேவிக்கும் புரிந்தது, இதனையடுத்து க.ண.வ.ரை.த் தீ.ர்.த்.து.க் க.ட்.ட தி.ட்.ட.ம் போ.ட்.டு.ள்.ளா.ர். இந்நிலையில் கீரனூருக்கு அபிஷேக்கை வரவைத்து, தேவி தன் க.ண.வ.னு.க்.கு அ.ள.வு.க்.க.தி.க.மா.க ம.து அ.ரு.ந்.த கொ.டு.த்.து.ள்.ளா.ர்.

அதன் பிறகு த.ண்டபாணியின் மு.க.த்.தி.ல் பா.லி.த்.தீ.ன் பை.யை.ச் சு.ற்.றி மூ.ச்.சு.த்.தி.ண.ற வை.த்.து கொ.லை செ.ய்.து.ள்.ள.ன.ர். ச.ட.ல.த்.தை சா.க்.கு மூ.ட்.டை.யில் க.ட்.டி இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்று பா.ழ.டை.ந்.த கி.ண.ற்.றி.ல் வீ.சி.யு.ள்.ள.ன.ர். இதனையடுத்து மனைவியே புகார் கொ.டுத்து க.ள்.ள.க்கா.த.ல.னு.டன் சி.க்.கி.க் கொ.ண்டதாக போ.லீஸார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.