இலங்கையில் 16 வ.யதுச் சி.று.மி.யை பா.லி.ய.ல் து.ஷ்.பி.ர.யோ.க.ம் செ.ய்த நபர்..!!

16 வ.யது சி.று.மி.யை பா.லி.ய.ல் து.ஷ்.பி.ர.யோ.க.ம் செ.ய்.த ந.பர்…

இலங்கையில் சி.று.மி ஒ.ரு.வரை பா.லி.ய.ல் து.ஷ்.பி.ர.யோ.க.ம் செ.ய்.த ஒ.ருவருக்கு 12 ஆண்டுகள் க.டூழிய சி.றைத்த.ண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு புறக்கோட்டையில் வசிக்கும் 41 வயதான நபர், தனியார் குழந்தைகள் மையமொன்றில் வைத்து 16 வ.யது சி.று.மி.யை பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.த.தா.க கு.ற்றம் சா.ட்டப்பட்டிருந்தார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்தச் சம்பவம் குறித்து தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சிறப்பு பொலிஸ் பிரிவு விசாரணைகளை மேற்கொண்டிருந்தது.

இதனை அடுத்து கொழும்பு நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் சட்டமா அதிபர் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.இந்த வழக்கை இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்ட நீதிமன்றம்,சந்தேக நபருக்கு 12 ஆண்டுகள் க.டூழிய சி.றைத்த.ண்டனை விதித்தது.

மேலும் ரூ. 10,000 அபராதமும், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.250,000 இ.ழப்பீடும் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.இ.ழப்பீட்டை செலுத்த தவறினால் மேலும் நான்கு ஆண்டுகள் க.டூழிய சி.றைத்த.ண்டனை அ.னுபவிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.