நாட்டில் இனி பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய பரிசோதனை..

குழந்தைகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய பரிசோதனை…

இலங்கையில் புதிதாக பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் வைத்தியசாலையில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்னராக செவிப்புலன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் வைத்திய நிபுணர் சந்ரா ஜயசூரிய இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது இலங்கையில் செவி புலன் தொடர்பான பிரச்சினை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர், மேலும் நாட்டில் காதுகளில் படியும் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக அதிகம் காது துடைப்பான், வாகன திறப்பான், சட்டை பின், போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இதன் காரணமாக , செவியினுள் காயங்கள் ஏற்படுவதுடன் நாளடைவில் செவிப்புலன் பிரச்சினை ஏற்படுவதாக வைத்திய நிபுணர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.