ஜூலை மாதம் முதல் நாட்டில் புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ்…!

புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ்…

இலங்கையில் வருகின்ற ஜூலை மாதம் முதல் நாட்டில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் புதிய பிறப்புச் சான்றிதழை வழங்குவதற்கு பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, ஒருவர் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரையிலான அனைத்து தரவுகளும் கணனி மயப்படுத்தப்படவுள்ளதாக பதிவாளர் நாயகம் W.M.M.B. வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் குறித்த விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சர் சமல் ராஜபக்சவின் ஆலோசனையின் பேரில், தற்போது உள்ள பிறப்புச் சான்றிதழை புதுப்பித்து புதிய சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொடுக்கவுள்ளதாக பதிவாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.