கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வரப்போகும் பாரிய மா.ற்.ற.ம்..!அனைத்திலும் தா.ம.ரை சி.ன்.ன.மா…?

கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் மாற்றம்….

இலங்கை கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாவது பயணிகள் முனையத்தை தாமரை இலைகளாக மாற்ற அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இந்த செயற்றிட்டத்திற்கு சுமார் ரூ .35 மில்லியன் செலவாகும் என்று கூறப்படுகின்றது.

அத்துடன் முன்னர் இவ்விடத்தில் தாமரை இலை வடிவமே இருந்தது. எனினும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் இதை அரலி இலை வடிவத்திற்கு மாற்றியுள்ளது.

இந்த பயணிகள் முனையம் முன்னதாக தாமரை இலையின் வடிவத்தில் மிகவும் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் அரலி இலையின் வடிவத்திற்கு மாற்றியதன் மூலம் அது பாழடைந்தது கலை இழந்தது என விமான நிறுவனத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த புதிய மாற்றங்கள் அரசாங்கத்திற்கு கூடுதல் செலவில் செய்யப்படாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.