பயணக் கட்டுப்பாட்டின் போது எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க முடியும்…

நாட்டில் பயணக் கட்டுப்பாடு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள காலப் பகுதியில், முன்னெடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் இராணுவ தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெளிவூட்டல்களை வழங்கியுள்ளார்.

இதன்படி, ஆடைத் தொழிற்சாலைகள், நிர்மாணத்துறை பணிகள், வாரந்த சந்தைகள், சேதன உர உற்பத்தி, உற்பத்தி நடவடிக்கைகள், விவசாயம் ஆகிய பணிகளை முன்னெடுக்க முடியும் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், வங்கிகள் மற்றும் பொருளாதார மத்திய நிலையங்களை திறக்கும் திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

எவ்வாறாயினும், பயணக் கட்டுப்பாடு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள காலப் பகுதியில் வழமை போன்று அத்தியாவசிய சேவைகளை முன்னெடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவிக்கின்றார்.