இத்தாலியில் மகிந்தவின் முழக்கம்…!!”ஒரு தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் சக வாழ்விலேயே எதிர்காலம் தங்கியுள்ளது..”

சர்வமத மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர்…!

“ஒரு தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் சக வாழ்விலேயே எதிர்காலம் தங்கியுள்ளதாக “பிரதமர் மஹிந்த ராஜகக்ஷ இத்தாலியில் இடம் பெறும் ஜி 20 சர்வமத மாநாட்டில் உரையாற்றும் போதுஇதை தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் சமூக இலக்குகளை அடையும் போது பெரும்பாலும் எமது எதிர்காலம் ஒரு தேசம் என்ற ரீதியில் அதன் ஒற்றுமை மற்றும் சகவாழ்விலேயே தங்கியுள்ளது என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கூறியுள்ளார்.

இத்தாலியின் போலோக்னா நகரில் நடைபெறும் ஜி20 சர்வமத மாநாட்டின் முதலாவது அமர்வில் உரையாற்றிய போதே பிரதமர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜி20 அரச தலைவர்களின் மாநாடு எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 30- 31 ஆகிய இரு தினங்கள் இத்தாலி தலைநகர் ரோமில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதனை முன்னிட்டு ஜி20 சர்வமத மாநாடு இடம்பெறுகிறது.