3 ஆவது தடுப்பூசி செலுத்த தீர்மானம்…!

மூன்றாவது தடுப்பூசி…

இலங்கையில் அமெரிக்காவின் பைஸர் தடுப்பூசியை 3 ஆவது தடுப்பூசியாக செலுத்திக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவித்துள்ளன.

65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பைஸர் தடுப்பூசியை 3 ஆவது தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, முதல் இரண்டு தடுப்பூசிகளை பெற்று 6 மாதங்களுக்குப் பின்னர் குறித்த 3 ஆவது தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.