நாடு முழுவதும் உள்ள சகல மதுபான சாலைகளும் இன்று பூட்டு…!

மதுபான சாலைகளும் இன்று பூட்டு…!

நாட்டில் உள்ள சகல மதுபான சாலைகளும் இன்று மூடப்பட்டிருக்கும் என கலால் திணைக்களம் அறிவித்திருக்கிறது.

இந்த நிலையில் “சர்வதேச மது ஒழிப்பு” தினத்தை முன்னிட்டு இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப் பட்டிருப்பதாக கலால் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் கபில குமாரசிங்க கூறியுள்ளார்.