அரிசிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயம் – வர்த்தமானி வெளியீடு!

image_pdfimage_print

அரிசிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலையை நிர்ணயிக்கும் வர்த்தமானியை நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில்,

வெள்ளை அரிசி / சிவப்பு நாடு – வேகவைத்த / வேகவைத்த – உள்ளூர் அரிசி – ஒரு கிலோ 220 ரூபா

(மொட்டைக்கருபன் மற்றும் அட்டகரியை தவிர்த்து)வெள்ளை/ சிவப்பு சம்பா – வேகவைத்த/ வேகவைத்த – உள்ளூர் அரிசி – ஒரு கிலோ 230 ரூபா

(சுதுரு சம்பாவைத் தவிர) கீரி சம்பா (உள்ளூர்) – ஒரு கிலோ 260 ரூபா

ஆகிய அரிசி வகைகளுக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வர்த்தமானி அறிவித்தல்:
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2022/5/2278-02_T.pdf