இன்றும்(10) நாளையும்(11) மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் விதம்!

image_pdfimage_print

இன்று (10) மற்றும் நாளை  (11) மின்வெட்டு அமுல்படுத்துவது தொடர்பான அட்டவணையை இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

நாட்டை 27 வலயங்களாக (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L | P,Q,R,S,T,U,V,W | MNO | XYZ | CC) பிரித்து ஒவ்வொரு வலயத்திலும் உள்ள பிரதேசங்களில்,

மே 10 – 11 : இரு கட்டங்களில் 3 மணித்தியாலங்கள் 20 நிமிட நேர மின்வெட்டு:

ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW :
– மு.ப. 9.00 – பி.ப. 5.00 வரை 2 மணித்தியாலங்கள்
– பி.ப. 5.00 – இரவு 9.00 வரை 1 மணித்தியாலம் 20 நிமிடங்கள்

MNO | XYZ :
– மு.ப. 5.00 – மு.ப. 8.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

CC :
– மு.ப. 6.00 – மு.ப. 9.00 வரை 3 மணித்தியாலங்கள்

மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

போதிய எரிபொருள் இன்மை காரணமாக இலங்கை மின்சார சபையினால் விடுக்கப்பட்டுள்ள வேண்டுகோளுக்கிணங்க இவ்வாறு திட்டமிட்ட மின்வெட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, ஆணைக்குழு (PUCSL) தெரிவித்துள்ளது.

மின்தடை அட்டவணை:
https://www.pucsl.gov.lk/wp-content/uploads/2022/05/Demand-Management-Schedule-10th_11th-May-2022.pdf